struna search engine

image shadow

Boltzmannova raspodjela

PDF ispis
definition
 

raspodjela stanja u klasičnim fizičkim sustavima kojom se izražava vjerojatnost zaposjednutosti nekoga energijskog stanja u sustavu pri danoj termodinamičkoj temperaturi

synonyms
 

admitted term: Boltzmannova razdioba

equivalents
 

english: Boltzmann distribution

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici