struna search engine

image shadow

bioluminiscencija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

luminiscencija u biološkim sustavima

equivalents
 

english: bioluminiscence

classification
 

polje: fizika
grana: biofizika i medicinska fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici