struna search engine

image shadow

biološka evolucija

PDF ispis
definition
 

promjena u genskoj zalihi neke populacije tijekom vremena

vrela
equivalents
 

english: biological evolution

subordinate terms
 
mikroevolucija, makroevolucija, evolucijske sile
note
 
Moderni pojam evolucije podrazumijeva promjenjivost i međudjelovanje živih bića i promjenjiva okoliša, pri čemu iz postojećih vrsta tijekom vremena nastaju nove vrste. Do genske promjene (nasljedne varijacije, mutacije) dolazi u jedinke, ali kada ona postane statistički bitna u skupini kojoj jedinka pripada, promijenit će se genski sastav populacije.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba