struna search engine

image shadow

biokristalografija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

kristalografija orijentirana na pripravu kristala makromolekula i određivanje njihove molekulske i kristalne strukture s razlučivanjem do razine atoma radi razumijevanja mehanizma bioloških procesa i terapeutskoga djelovanja novih farmaceutika

synonyms
 

admitted term: biološka kristalografija

equivalents
 

english: biocrystallography

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici