struna search engine

image shadow

Binghmanova plastična tekućina

PDF ispis
definition
 

model nenjutnovske tekućine kod kojega je potrebno početno naprezanje za pokretanje toka, a daljnji je tok njutnovski

equivalents
 

english: Binghman plastic liquid

classification
 

polje: fizika
grana: biofizika i medicinska fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici