struna search engine

image shadow

binarna opozicija

PDF ispis
definition
 

dva pojma oprečnih značenja

vrela
context
 
Ne raspredajući više ο ovom predmetu koji prelazi okvire ove studije, vratit ćemo se na tri sustava, čije je osobine moguće rezimirati u obliku pet binarnih opozicija.
vrela
synonyms
 

admitted term: dvojčana opreka

equivalents
 

english: binary oposition

equation
 
note
 
Binarne opozicije posebno su važne u strukturalističkoj antropologiji i radu Claudea Lévi-Straussa koji ih je upotrebljavao kao analitičko sredstvo za tumačenje mitova i drugih kulturnih obilježja. U svojim djelima nastojao je pokazati kako opreke iz svakodnevnoga iskustva (npr. sirovo/kuhano, jestivo/nejestivo i sl.) upućuju na dublje kulturne podjele i kategorizacije (priroda/kultura).
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji