struna search engine

image shadow

binarizam

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

teorijski pristup prema kojemu ljudsko iskustvo počiva na suprotstavljenim parovima pojmova, načela ili kategorija

vrela
context
 
S jedne se strane, analizirajući karakteristike pjesničkoga diskurza Jagode Brlić, može uočiti afirmiranje patrijarhalnih rodnih stereotipa i afirmiranje tradicionalnoga rodnog binarizma, na što je kroz istraživanje odnosa rodnoga i nacionalnog identiteta u romantičarsko-preporodnoj književnoj produkciji već ukazano s obzirom na vezivanje koncepta ženskosti uz karakteristike biološke determiniranosti, »prirodnosti« spolnih razlika, tjelesnosti, majčinstva, pri čemu su u romantičarski diskurz žene mogle biti uključene jedino kao nacionalno homogenizirajući čimbenik te u skladu s tim i »prikladno« nacionalno identificirane, (usp. Žužul, 2007.).
vrela
synonyms
 

admitted term: dualizam

equivalents
 

english: binarism, dualism

note
 
Strukturalizam je najutjecajniji teorijski pristup u društvenim i humanističkim znanostima koji se temelji na binarizmu.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji