struna search engine

image shadow

bilješke uz financijske izvještaje

PDF ispis
short form
 
bilješke
definition
 

temeljni financijski izvještaj koji dodatno pojašnjava strukturu, vrijednost i obilježja najvažnijih pozicija u ostalim temeljnim financijskim izvještajima

vrela
equivalents
 

english: notes to financial statements, financial statements notes, footnotes to the financial statements

german: Anhang

slovene: prilogo s pojasnili k izkazom

note
 
U bilješkama trebaju biti prikazane najznačajnije računovodstvene politike i procjene koje su bile upotrijebljene kod sastavljanja izvještaja, s posebnim osvrtom na način utvrđivanja vrijednosti pozicija odnosno pravila procjene, moguća odstupanja od računovodstvenih standarda s razlozima odstupanja i kvantifikacijom njihova učinka.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja