struna search engine

image shadow

biljar

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

omeđeni dio ravnine sa zatvorenim rubom unutar kojega se giba čestica elastično se odbijajući od ruba

equivalents
 

english: billiard

french: billard

note
 
Gibanje može imati regularnu, kaotičnu ili miješanu dinamiku, što ovisi o obliku rubne krivulje.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici