struna search engine

image shadow

bilančni konto

PDF ispis
definition
 

konto koji je sastavni dio bilančne evidencije i koji ima utjecaj na zbroj ukupne aktive i ukupne pasive u bilanci

equivalents
 

english: balance sheet account

note
 
Prema kriteriju položaja u bilanci konta se dijele na bilančna i izvanbilančna konta. Bilančni konto jest konto u okviru kojega se iskazuju stanja i promjene stanja imovine, obveza i kapitala tijekom obračunskoga razdoblja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja