struna search engine

image shadow

bilančna promjena

PDF ispis
definition
 

poslovna promjena koja ima učinak na promjenu stanja u bilanci

vrela
synonyms
 

admitted term: bilančna kretanja

equivalents
 

english: balance sheet changes

subordinate terms
 
centrifugalna promjena, centripetalna promjena, koncentrična promjena, periferijska promjena
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja