struna search engine

image shadow

bilanca

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

temeljni financijski izvještaj koji prikazuje stanje imovine, obveza i kapitala na određeni dan

vrela
synonyms
 

admitted term: izvještaj o financijskome položaju

obsolete: bilanca stanja

equivalents
 

english: balance sheet, statement of financial position

german: Bilanz

french: bilan

italian: Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

slovene: bilanca stanja

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja