struna search engine

image shadow

bilanca spajanja

PDF ispis
definition
 

bilanca koja se sastavlja kad se dva pojedinačna poduzeća ili više njih integriraju u novo poduzeće

synonyms
 

admitted term: fuzijska bilanca

equivalents
 

english: merger balance sheet, merger and aquisition balance sheet

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja