struna search engine

image shadow

bilanca razdvajanja

PDF ispis
definition
 

bilanca koja se sastavlja pri razdvajanju poduzeća na dva zasebna pravna subjekta ili više njih te prikazuje koji će dio imovine, kapitala i obveza pripasti kojemu novonastalom poduzeću

vrela
context
 
Bilanca razdvajanja sastavlja se prilikom razdvajanja poduzeća na dva ili više zasebna pravna subjekta.
vrela
synonyms
 

admitted term: diobena bilanca

equivalents
 

english: balance of separation

note
 
Bilanca razdvajanja temelji se na dogovorenoj podjeli imovine, kapitala i obveza između novonastalih poduzeća.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja