struna search engine

image shadow

bikonveksna leća

PDF ispis
definition
 

leća omeđena dvjema konveksnim plohama

synonyms
 

admitted term: leća tankih rubova

equivalents
 

english: biconvex lens

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici