struna search engine

image shadow

bikonkavna leća

PDF ispis
definition
 

leća omeđena dvjema konkavnim plohama

synonyms
 

admitted term: leća debelih rubova

equivalents
 

english: biconcave lens

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici