struna search engine

image shadow

betatron

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

akcelerator u kojemu se s pomoću induciranih električnih polja izazvanih oscilacijama magnetskoga polja proizvodi kružni snop elektrona veoma visoke energije

equivalents
 

english: betatron

french: bêtatron

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici