struna search engine

image shadow

beta-minus raspad

definition
 

proces unutar atomske jezgre u kojemu se jedan neutron pretvori u proton koji ostaje u jezgri i elektron koji napušta jezgru pri čemu se emitira elektronski antineutrino

equivalents
 

english: beta-minus decay

equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: nuklearna fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici