struna search engine

image shadow

beskonačni verižni razlomak

PDF ispis
definition
 

granična vrijednost niza višestrukih razlomaka oblika $\frac{b_1}{a_1}$, $\frac{b_1}{a_1 + \frac{b_2}{a_2}}$, $\frac{b_1}{a_1 + \frac{b_2}{a_2+\frac{b_3}{a_3}}}$ i tako dalje, pri čemu u svakome koraku najdonjemu nazivniku dodajemo novi razlomak

equivalents
 

english: infinite continued fraction

russian: бесконечная непрерывная дробь, бесконечная цепная дробь

formula
 
note
 
Katkad beskonačni verižni razlomak promatramo kao beskonačni matematički izraz, a katkad kao vrijednost toga izraza, odnosno kao graničnu vrijednost niza konačnih verižnih razlomaka. Prva je interpretacija važna u razmatranjima kad još ne znamo postoji li granična vrijednost u danome slučaju ili ne.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi