struna search engine

image shadow

beskonačni skup

PDF ispis
definition
 

skup s kojega postoji bijekcija na pravi podskup

equivalents
 

english: infinite set

russian: бесконечное множество

classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi