struna search engine

image shadow

beskonačni red

PDF ispis
definition
 

red koji ima beskonačno mnogo članova

equivalents
 

english: infinite series

formula
 
classification
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi