struna search engine

image shadow

beskonačni niz

PDF ispis
definition
 

niz koji ima beskonačno mnogo članova

equivalents
 

english: infinite sequence

formula
 
note
 
Beskonačni niz strogo matematički može se definirati i kao funkcija čija je domena skup prirodnih brojeva.
classification
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi