struna search engine

image shadow

Bernoullijeva jednadžba

definition
 

jednadžba koja pri stacionarnome strujanju idealnoga fluida kroz stvarnu ili zamišljenu cijev u Zemljinome gravitacijskom polju iskazuje da je zbroj vanjskoga, hidrostatskoga i dinamičkoga tlaka na nekome presjeku cijevi stalan

equivalents
 

english: Bernoulli’s equation

equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici