struna search engine

image shadow

baždarska oznaka

PDF ispis
definition
 

oznaka koja se dodjeljuje brodu s dvjema palubama ili više neprekinutih paluba radi primjene odgovarajuće brutotonaže ili netotonaže

vrela
equivalents
 

english: tonnage mark

note
 
Baždarska oznaka dodjeljuje se na zahtjev brodovlasnika, a trajno se označuje na vanjskoj oplati broda neposredno uz oznaku nadvođa.
attachment
 
baždarska oznaka
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja