struna search engine

image shadow

baždarno načelo

definition
 

kalibracijsko načelo kojim se objašnjavaju sile u standardnome modelu elementarnih čestica

equivalents
 

english: gauge principle

french: principe de jauge

classification
 

polje: fizika
grana: fizika elementarnih čestica i polja
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici