struna search engine

image shadow

baždarni bozon

definition
 

prijenosnik temeljnoga međudjelovanja

equivalents
 

english: gauge boson

french: boson de jauge

classification
 

polje: fizika
grana: fizika elementarnih čestica i polja
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici