struna search engine

image shadow

baždarenje

noun n. sl.
definition
 

usklađivanje ljestvice mjernoga instrumenta sa standardnim uzorkom

synonyms
 

admitted term: kalibracija

equivalents
 

english: calibration

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici, Forenzično-kriminalističko nazivlje