struna search engine

image shadow

baza prirodnoga logaritma

PDF ispis
definition
 

matematička konstanta $e$ koja je transcendentni broj približno jednak $2,7$

synonyms
 

admitted term: osnova prirodnoga logaritma

equivalents
 

english: base of natural logarithm

symbol
 
formula
 
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi