struna search engine

image shadow

baterija

noun f. sl.
definition
 

niz serijski spojenih galvanskih članaka ili akumulatora koji se upotrebljavaju kao jedinstveni električni izvor

equivalents
 

english: battery

french: batterie, pile

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici