struna search engine

image shadow

Bartonovo njihalo

definition
 

niz matematičkih njihala različitih duljina niti obješenih tako da se na njih može prenijeti titranje pobudnoga njihala

equivalents
 

english: Barton’s pendulum

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici