struna search engine

image shadow

barometarska formula

definition
 

matematički izraz koji s pomoću eksponencijalne funkcije opisuje opadanje vrijednosti atmosferskoga tlaka s nadmorskom visinom

equivalents
 

english: barometric formula

equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici