struna search engine

image shadow

barometar

noun m. sl.
definition
 

uređaj za mjerenje atmosferskoga tlaka

equivalents
 

english: barometer

subordinate terms
 
živin barometar
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici