struna search engine

image shadow

barograf

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

barometar sa sustavom za zapisivanje atmosferskoga tlaka

vrela
equivalents
 

english: barograph

german: Barograph

french: barographe

subordinate terms
 
brodski barograf
classification
 

polje: geofizika
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja