struna search engine

image shadow

barn

noun m. sl.
definition
 

izvansustavna jedinica za ploštinu

equivalents
 

english: barn

french: barn

equation
 
note
 
Upotrebljava se u nuklearnoj fizici.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici