struna search engine

image shadow

Barkhausenov učinak

definition
 

pojačan zvuk koji prati pojavu induciranih kratkotrajnih impulsnih struja nastalih pri magnetizaciji feromagnetičnoga materijala zbog usmjeravanja Weissovih domena u jakome magnetskom polju

synonyms
 

admitted term: Barkhausenov efekt

equivalents
 

english: Barkhausen effect

french: effet Barkhausen

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici