struna search engine

image shadow

bar

noun m. sl.
definition
 

dopuštena izvansustavna jedinica za tlak

equivalents
 

english: bar

french: bar

symbol
 
equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici