struna search engine

image shadow

balkanizam

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

diskurs kojim se stvara stereotip o Balkanu kao području nižega civilizacijskog stupnja u odnosu na Zapadnu Europu

vrela
equivalents
 

english: Balkanism

note
 
Pojam je skovala Maria Todorova nadahnuta pojmom orijentalizma Edwarda Saida. Todorova ističe da Balkan, slično Orijentu, funkcionira kao drugi Zapadnoj Europi, označujući ne samo raspad političkih jedinica nego i povratak primitivizmu i barbarstvu, odbijajući se podvrgnuti civilizacijskome utjecaju Zapadne Europe.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji