struna search engine

image shadow

balansno kormilo

PDF ispis
definition
 

kormilo u kojemu je dio lista kormila ispred osi okretanja

vrela
equivalents
 

english: balanced rudder

attachment
 
balansno kormilo
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja