struna search engine

image shadow

bacalo

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

tanko uže otežano utegom na jednome kraju radi lakšega dobacivanja i povlačenja debljega priveznog užeta s broda na obalu

vrela
synonyms
 

slang: pandul

equivalents
 

english: heaving line

note
 
Bacalo je duljine između 25 i 30 metara.
attachment
 
bacalo
classification
 

polje: brodogradnja
grana: konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja