struna search engine

image shadow

azimutna projekcija

PDF ispis
definition
 

kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao pravci koji se sijeku u jednoj točki, pod kutovima jednakima odgovarajućim razlikama geografskih dužina, a paralele kao lukovi koncentričnih kružnica sa središtem u presjeku meridijana

synonyms
 

admitted term: horizontska projekcija

not recommended term: azimutalna projekcija

equivalents
 

english: azimuthal projection, zenithal projection

german: Azimutalabbildung

french: projection azimutale

note
 
Perspektivna azimutna projekcija azimutna je projekcija kod koje se Zemlja smatra kuglom, a točke s plohe kugle projiciraju se prema zakonima linearne perspektive iz točke promatranja na projekcijsku ravninu. Ravnina projekcije okomita je na pravac koji spaja točku promatranja sa središtem kugle.
classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik