struna search engine

image shadow

azimut

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

kut u točki promatranja između meridijana te točke i smjera prema drugoj točki

equivalents
 

english: azimuth

german: Azimut

french: azimut

note
 
Azimut se mjeri od sjevernoga dijela meridijana u smjeru kretanja kazaljke na satu.
classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik