struna search engine

image shadow

automatski javljač požara

PDF ispis
definition
 

uređaj koji mjerenjem određenoga fizičkoga svojstva okoline te pretvaranjem izmjerene veličine u električnu izaziva pobudu u vatrodojavnoj stanici

vrela
context
 
Osnovna obilježja automatskog javljača požara su osjetljivost i prikladnost.
vrela
equivalents
 

english: automatic fire detector

subordinate terms
 
dimni javljač požara, toplinski javljač požara, javljač plamena
classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja