struna search engine

image shadow

autoklaviranje

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

postupak sterilizacije na 121 °C uz primjenu tlaka od 103 421 P, provodi se tijekom 15 do 40 minuta u autoklavu

vrela
equivalents
 

english: autoclaving

german: Autoklavieren

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: endodoncija i restauracijska dentalna medicina
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje, Hrvatsko farmakološko nazivlje