struna search engine

image shadow

atol

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

nizak koraljni greben polukružna ili prstenasta oblika koji zatvara lagunu

vrela
equivalents
 

english: atoll

classification
 

polje: geofizika
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja