struna search engine

image shadow

asocijativna operacija

PDF ispis
definition
 

binarna operacija $\cdot : A\times A\to A$ na skupu $A$ za koju vrijedi svojstvo asocijativnosti

equivalents
 

english: associative operation

russian: ассоциати́вная опера́ция

note
 
Nekad se promatra svojstvo asocijativnosti i za $n$-arne algebarske operacije u kojima je $n>2$. Tako primjerice za ternarnu asocijativnu operaciju, koju ćemo označiti i gledati kao funkciju $t:A\times A\times A\to A$, tražimo $t(t(a,b,c),d,e) = t(a,t(b,c,d),e) = t(a,b,t(c,d,e))$ za sve petorke $a,b,c,d,e$ elemenata iz $A$.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi