struna search engine

image shadow

armirano tlo

definition
 

tlo u kojemu ugrađena armatura preuzima vlačna naprezanja

vrela
equivalents
 

english: reinforced earth

classification
 

polje: građevinarstvo
projekt: Hrvatsko strukovno nazivlje iz područja korozije i zaštite materijala