struna search engine

image shadow

apsolutna konvergencija

definition
 

konvergencija reda kojemu su članovi apsolutne vrijednosti članova polaznoga reda

equivalents
 

english: absolute convergence

formula
 
note
 
Pojam se definira i u okolnostima širima od realnih ili kompleksnih redova.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi