struna search engine

image shadow

antilogaritam

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

broj kojemu je logaritam jednak zadanomu broju

equivalents
 

english: antilogarithm

note
 
Antilogaritam od $y$ je $x$ ako je $log x=y$. Pojam se može definirati za svaku bazu, a ne samo za bazu $10$ pa je antilogaritam od $y$ po bazi $a$ broj $x$ za koji vrijedi $log_ax=y$. Drugim riječima, antilogaritam od $y$ po bazi $a$ jest broj $a^y$.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi