struna search engine

image shadow

anorganski polimer

PDF ispis
definition
 

polimer koji u svojim jedinicama koje se opetuju ne sadržava ugljik

vrela
equivalents
 

english: inorganic polymer

german: anorganisches Polymer

french: polymère inorganique

note
 
Jedan je od najpoznatijih anorganskih polimera silikonski kaučuk, primjerice poli(dimetilsiloksan), čije se opetovane jedinice temelje na siliciju i kisiku.
classification
 

polje: kemija
grana: primijenjena kemija
projekt: Elektronički rječnik polimerstva – hrvatsko-englesko-njemački