struna search engine

image shadow

angularna vijuga

PDF ispis
definition
 

dio moždane kore na spoju tjemenoga, sljepoočnoga i zatiljnoga režnja koji asocijativno povezuje jezične, slušne i vizualne obavijesti

vrela
context
 
Područje tzv. multisenzorne asocijativne memorije nalazi se na tromeđi temporalnog, parijetalnog i okcipitalnog korteksa, što odgovara području angularnog girusa (polje 39 prema Brodmanu), i integrira sve asocijativno obrađene senzorne obavijesti te ih šalje u opći asocijativni korteks gdje se pohranjuju u memoriju općih asocijativnih područja temporalnog režnja i parahipokampusa.
vrela
synonyms
 

admitted term: angularni girus

equivalents
 

english: angular gyrus

latin: gyrus angularis

note
 
Fokusirano oštećenje angularne vijuge rezultira aleksijom, tj. gubitkom sposobnosti čitanja.
classification
 

polje: biologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)